Diệt ruồi - Công ty diệt côn trùng: Dịch vụ diệt ruồi chuyên nghiệp

Aqua Resigen

AQUA RESIGEN là dịch cô đặc trừ côn trùng bằng cách phun thể tích cực nhỏ được chế tạo đặc biệt như một sản phẩm gốc nước chứa chất làm chậm bay hơi đã được cấp bằng sáng chế ,để pha loãng với nước. AQUA RESIGEN giúp kiểm soát hiệu quả ,nhanh chóng các loài côn trùng bay gồm ruồi ,muỗi ,các loài bướm đêm phá hại hạt tồn trữ .Nó có thể phát tán hoàn toàn qua máy phun ULV .

AQUA RESIGEN chứa S-Bioallethrin có tác động hạ gục nhanh và Permethrin diệt côn trùng hữu hiệu .Tác động hạ gục và tiêu diệt được cải tiến bằng việc thêm chất Piperonyl Butoxide trong thành phần công thức .

AQUA RESIGEN có những đặc điểm sau đây :

Hạ gục nhanh

Hiệu quả kinh tế ,xử lý nhanh những vùng rộng lớn mà không gây nguy hiểm

Tác động diệt tối đa côn trùng

Phạm vi sử dụng rộng ,cả trong nhà và ngoài nhà

Kiểm soát hữu hiệu côn trùng đã kháng hóa chất Clo hữu cơ và Lân hữu cơ

Thời gian tồn trữ được lâu

Tiềm năng gây ô nhiễm thấp và ít mùi , không để lại vết ố khi ứng dụng

Nguy hại tối thiểu nên có thể sử dụng khi có sự hiện diện của người hoặc gia súc

Hiệu quả rõ ràng với côn trùng đối tượng

Tính năng chậm bốc hơi giúp có thể pha loãng trong nước nên giảm chi phí và giảm tiềm năng gây ô nhiễm

 HOẠT CHẤT :

AQUA RESIGEN chứa các chất pyrethroid tổng hợp : Permethrin  có tính đặc biệt diệt côn trùng và S-Bioallethrin hạ gục nhanh côn trùng.Chất Piperonyl Butoxide làm vô hiệu cơ chế giải độc của côn trùng khiến hoạt lực của pyrethroid cao hơn.

THÀNH PHẦN:            Hoạt chất kỹ thuật                                         % w/v

                                    S-Bioallethrin                                                  0.14                                                                                                                                                                                                                  

                                    Permethrin ( 25:75 cis:trans )                       10.26 

                                    Piperonyl Butoxide                                          9.79

                                    Dung môi và đồng dung môi đủ                  100 %  

 

S-Bioallethrin    : (+) –trans-chrysanthemic acid ester của (+)allethrolone

Permethrin         : 3-phenoxybenzyl (+)-cis,trans-2,2-dimethyl-3-(2,2-diclorovinyl)-                                                                          cyclopropane-1-carboxylate

Piperonyl Butoxide : [3,3-(methylenedioxy)-6-propylbenzyl]-butyl diethyleneglycol ether   

 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

Chất tải           : dạng nước được chế tạo theo kỹ thuật tiên tiến

Hòa tan           : AQUA RESIGEN pha dể dàng với nước  

ĐỘ ỔN ĐỊNH :   

Dịch cô đặc có thời hạn sử dụng lâu dài được 3 năm khi tồn trữ trong chai lọ gốc ở 350C .   Không bao giờ tồn trữ hóa chất diệt côn trùng đã pha loãng ,chỉ nên pha dung dịch mỗi khi cần dùng .

ĐỘC CHẤT HỌC :

AQUA RESIGEN là dạng chế phẩm được đặc biệt công nhận do độc tính thấp với động vật có vú và vì các hoạt chất bài tiết và sinh thoái hóa ở các động vật máu nóng.

      Nó có thể được sử dụng khi có sự hiện diện của người hoặc thú vật ,nơi họp chợ hoặc khu vực khác có thực phẩm và gần nước uống .

AQUA RESIGEN chứa Permethrin đồng phân tỷ lệ cis:trans 25:75 dành cho lỉnh vực Y Tế Công Cộng .

Các dữ liệu về độc tính đường miệng và đường da được tóm tắt theo dưới đây:

 

Độ độc cấp tính đường miệng        LD50  mg/kg thể trọng ( Chuột cái )

S-Bioallethrin                                                  951

Permethrin                                         4672 (trong dầu bắp )

                                                           >20090 ( chất kỹ thuật )

Piperonyl Butoxide                                      11500

 

Độ độc cấp tính đường da             LD50  mg/kg thể trọng ( Chuột cái )

S-Bioallethrin                                        >1000

Permethrin                                           >4000

Piperonyl Butoxide                              10000

 

Permethrin trong sản phẩm này phù hợp với qui định của Tổ Chức Y Tế Thế Giới VBC/IS/87-15 cho Permethrin với đồng phân cis:trans tỷ lệ 25:75 .

 

ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG:

Tất cả các hoạt chất của AQUA RESIGEN đều phân hủy trong môi trường vì thế chúng không gây ô nhiễm hay gây hại cho con người và động vật hoang dã qua sự tích tụ trong dây chuyền thực phẩm ( Miyamoto ,1976 )

 

CÁC DỮ KIỆN SINH HỌC:

Khi phun không gian phòng chống ruồi nhà ( Musca domestica ) và muỗi ( Culex fatigans ) ,S-Bioallethrin cho kết quả hạ gục nhanh hơn nhiều so với các chất pyrethrin thiên nhiên .

  So sánh S-Bioallethrin với các chất Pyrethrin về khả năng hạ gục

Côn trùng          Số phút để hạ gục     Các chất Pyrethrin          Hệ số so sánh của S-Bioallethrin

Ruồi nhà                          4,0                               1                                          1,7

Muỗi C. fatigans              4,7                               1                                           3

 

Trong những thử nghiệm cục bộ ,hiệu quả diệt của Permethrin có Piperonyl Butoxide hổ trợ đã cho thấy đây là hợp chất phòng trừ côn trùng hiệu nghiệm nhất có sẳn trên thị trường .Các dữ kiện so sánh các hóa chất trừ côn trùng như Permethrin ,Pyrethrin ,Clo hữu cơ và Lân hữu được trình bày trong bảng dưới đây :

Thử nghiệm phun cục bộ các hợp chất trừ côn trùng chống ruồi nhà

 

HÓA CHẤT TRỪ CÔN TRÙNG      LD50 yg/ruồi cái           HIỆU LỰC SO SÁNH

Permethrin + P.Butoxide                             0.016                           15.0

Lindane                                                          0.050                           4.8

Pyrethrin + P. Butoxide                                0.100                           2.4

Diazinon                                                         0.120                           2.0

Fenitrothion                                                   0.140                           1.7

DDT                                                                0.200                           1.2

Dichlorvos                                                     0.240                           1.0

 

Từ bảng trên ,rõ ràng là Permethrin có Piperonyl Butoxide hổ trợ là một trong những hợp chất phòng trừ côn trùng hiệu nghiệm nhất hiện nay .

Các thử nghiệm thực địa diện rộng đã được Taha và cộng sự (1977) thực hiện ở Cairo (Ai cập ) sử dụng Permethrin ULV phòng chống ruồi nhà ;trong các thử nghiệm ấy phun 5 gam Permethrin pha với 500 ml dầu diesel cho mỗi hecta cho kết quả kiểm soát được 95-99% ruồi trong khu vực lò mổ gia súc bị nhiễm ruồi nặng nề.

Công trình khác đã được thực hiện ở Tripoli ( Libya ) và Cairo dùng liều 5 gam Permethrin mỗi hecta khẳng định kết quả các nghiên cứu trên ( Hill và cộng sự,1978)

Permethrin cũng giúp diệt muỗi rất tốt và đặc biệt hiệu quả khi phun không gian phòng trừ muỗi .Thử nghiệm thực địa với dạng phun ULV Permethrin ở liều 5 gam trong 500 ml dầu diesel cho mỗi hecta đã làm giảm 95-99% quần thể muỗi ở Cameroun .

Các thử nghiệm ở Dubai phun ULV gốc nước cho thấy mức kiểm soát côn trùng bay ít nhất là tương đương với những kết quả nêu trên ( Hill,1980 )

                                                    

KHUYẾN CÁO:Các khuyến cáo phun thể tích cực nhỏ là dựa trên trọng lượng của hoạt chất cho mỗi đơn vị thể tích được xử lý.

 

HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG :

Chỉ pha loãng AQUA RESIGEN với nước theo như chi tiết dưới đây :

Pha 1 phần AQUA RESIGEN với 9 phần nước.Khi pha xong phải phun bằng máy phun ULV thích hợp .

Phun ngoài nhà :

Dùng 500 ml dung dịch pha loãng cho mỗi hecta cho đến tối đa 2 lít mỗi hecta ở nơi những hạt mịn phun ra bị cản trở ,ví dụ do nhà cao tầng hoặc cây cối dày đặc .

Phun trong nhà :

Để kiểm soát côn trùng bay ,dùng 50 ml dung dịch pha loãng mỗi 1000 m3 ;để kiểm soát gián ,dùng 400 ml dung dịch pha loãng mỗi 1000 m3.

Thời điểm phun :

Để có hiệu quả Diệt côn trùngcao nhất ,nên luôn luôn thực hiện phun không gian trong lúc họat động bay của côn trùng ở đỉnh điểm.Thường là vào buổi sáng đối với ruồi ,trong khi đối với muỗi ( tùy loài muỗi đối tượng ) hầu như là vào cuối buổi chiều hay đầu buổi tối .

Nên bắt đầu phun vào đầu mùa sinh sản của côn trùng .các khu vực có vấn đề cần được xử lý mỗi 2 ngày trong 14 ngày để đảm bảo các côn trùng mới nở sẽ bị diệt trước khi chúng có thể đẻ thêm trứng .Giai đoạn tấn công này sẽ làm giảm toàn bộ mật số côn trùng xuống tới mức chỉ cần phun duy trì đều đặn .

Để đảm bảo là AQUA RESIGEN được dùng với hiệu quả tối đa ,không nên phun vào lúc nắng nóng trong ngày ,hoặc lúc tốc độ gió vượt quá 10 km/giờ hay trong lúc gió lốc .bụi hoặc mưa .

THIẾT BỊ PHUN :

Xử lý trong nhà :

AQUA RESIGEN được pha loãng thích hợp có thể được phun bằng bất cứ máy phun ULV nào phù hợp .

CÁCH TÁC ĐỘNG:

CẢNH BÁO:

        - Hết sức nguy hiểm cho cá .Không đổ hóa chất và chai lọ đựng hóa chất đã sử dụng làm ô nhiễm ao hồ kênh ,mương ,đường nước.

        - Giữ xa tầm với của trẻ nhỏ.

        - Cất giữ hóa chất trong chai lọ nguyên gốc ,đậy chặt nắp , ở nơi an toàn .

        - Rửa sạch kỹ chai đựng hoá chất và hủy an toàn

        - Mang găng tay bằng PVC hay cao su và mặc quần áo bảo hộ khi sử dụng hóa chất

        - Tránh làm việc trong màn sương hóa chất ,nếu không phải mang mặt nạ và trang bị bảo vệ phù hợp

        - Rửa ngay hóa chất văng vào da hay mắt với nhiều nước.

        - Rửa tay và vùng da để hở trước khi ăn uống hay hút thuốc và sau khi làm việc .

        - Thay ngay quần áo bị nhiễm hóa chất và giặt sạch trước khi mặc lại .

        - Không phun hóa lên thức ăn.

        - Hảy bảo vệ thức ăn ,dụng cụ chế biến thức ăn và đồ dùng ăn uống không bị nhiễm hóa chất .

        - Không bao giờ tồn trữ hóa chất diệt côn trùng đã pha loãng .

        - Đừng phun vào các phần chuyển động của bất cứ máy móc ,mô tơ điện hay bộ đóng mở điện nào .

S-Bioallethrin và Permethrin cũng như những hợp chất pyrethroid khác diệt trừ côn trùng theo đường tiếp xúc bằng cách ngăn cản hoạt động bình thường của hệ thần kinh trung ương của côn trùng .
 

Liên hệ đặt hàng

Công ty diệt mối - diệt côn trùng hàng đầu Việt Nam.

Tin tức về ruồi

Ruồi nhà Ruồi nhà Ruồi nhà: Động vật chân khớp, lớp Côn trùng, bộ Hai ...
 Ruồi trâu Ruồi trâu  Ruồi trâu:Côn trùng kí sinh chân khớp, bộ Hai cánh, họ ...
Ruồi vàng Ruồi vàng Ruồi vàng: Côn trùng kí sinh, bộ Hai cánh, họ Simulidae. Ở các ...
Ruồi Ruồi Là loài động vật chân khớp kí sinh, thuộc lớp Côn trùng ...
Thiết bị Thiết bị "thôi miên" ruồi giấm từ xa Theo Gero Miesenbock công tác ở trường Y, Đại học Yale cho ...
Ruồi giấm cũng có tế bào mầm như con người Ruồi giấm cũng có tế bào mầm như con người Theo các nhà khoa học tại Viện Carnegie: Nghiên cứu này rất ...
Phát hiện gene làm thay đổi tính tình dục ở ruồi giấm Phát hiện gene làm thay đổi tính tình dục ở ruồi giấm Nghiên cứu do Barry Dickson và Ebru Demir của Viện hàn lâm khoa ...
Nghiện rượu có thể do gene Nghiện rượu có thể do gene   Trên báo Nature, các nhà nghiên cứu ghi nhận rằng chỉ ...

Thăm dò ý kiến diệt ruồi

Phương pháp diệt ruồi hiệu quả

Khách hàng truy cập

Hiện có 6 khách Trực tuyến

Dịch vụ thám tử tư. Máy phun diệt côn trùng. Thám tử tư.  Diệt mối - côn trùng.
Dịch vụ diet moi - diệt mối - công ty diet moi - diet moi chuyên nghiệp - diet moi - dich vu diet moi - diệt kiến, diet moi - chống và diet moi - diệt mối côn trùng - diet moi tận gốc - tru moi - diet con trung - dịch vụ diệt côn trùng - diet con trung hiệu quả - chuyên gia diet con trung - diệt côn trùng nhanh - diet con trung VN - công ty diệt côn trùng - diet con trung Việt - dịch vụ diet con trung